ما در سیگنال همواره در حال رشد هستیم و در این راه ، همراهی با افراد مستعد و توانمند ،‌ با انرژی و دارای روحیه کار تیمی ، بلند پرواز ، و خوش‌ فکری که بتوانند به ما کمک کنند برای ما افتخار بوده و از آن استقبال خواهیم کرد . ما در زمینه ها و پروژه های مختلف داخلی و خارجی فعالیت داریم.

دستیار مدیرعامل

قم مدیریت - سیگنال

مسئول امور اداری

قم مدیریت - سیگنال

دستیار مدیرعامل خانم

قم مدیریت - سیگنال

کارشناس دیجیتال مارکتینگ

قم فنی - سیگنال

قابلیت‌ها و جذابیت‌ها

پاداش عملکردی

تسهیلات رفاهی

میان وعده

ناهار

دورکاری

برنامه‌های آموزشی

امکانات تفریحی

جشن‌های تولد

تایم استراحت برای پرسنل
همکاری در یک محیط جذاب،دوستانه،جوان و حرفه ای
حقوق و مزایای بدون محدودیت