ما در سیگنال همواره در حال رشد هستیم و در این راه ، همراهی با افراد مستعد و توانمند ،‌ با انرژی و دارای روحیه کار تیمی ، بلند پرواز ، و خوش‌ فکری که بتوانند به ما کمک کنند برای ما افتخار بوده و از آن استقبال خواهیم کرد . ما در زمینه ها و پروژه های مختلف داخلی و خارجی فعالیت داریم.

کارشناس دیتا اینتری

قم منابع انسانی - سیگنال

Frontend Developer

قم فنی - سیگنال

کارشناس پشتیبان فروش

قم فروش - سیگنال

مدیر محصول PM

قم سریتا

Senior Backend Developer

قم فنی - سیگنال

کارشناس فروش

قم فروش - سیگنال