ما در سیگنال همواره در حال رشد هستیم و در این راه ، همراهی با افراد مستعد و توانمند ،‌ با انرژی و دارای روحیه کار تیمی ، بلند پرواز ، و خوش‌ فکری که بتوانند به ما کمک کنند برای ما افتخار بوده و از آن استقبال خواهیم کرد . ما در زمینه ها و پروژه های مختلف داخلی و خارجی فعالیت داریم.

کارآموز گرافیک

قم فنی

کمک حسابدار

قم فنی

کارشناس پشتیبانی

قم فنی

مدیرمحصول

قم فنی

کارشناس بازرگانی خارجی

قم فروش

کارشناس فروش و بازاریابی تلفنی

قم فروش